پروژه طراحی لوگوی تاج سیلور

1400/04/22 ۱۱:۰۹ ق٫ظ
نام مشتری:محمدی
نوع پروژه: طراحی لوگو
هزنیه پروژه: 13000000
زمان انجام:1397

طراحی لوگوی فروشگاه نقره

این لوگو با توجه به درخواست صاحب این فروشگاه طراحی، تحویل و بکار گیری شد.