پروژه طراحی لوگوی افرا

1400/04/22 ۹:۴۱ ق٫ظ
نام مشتری:احتشام
نوع پروژه: طراحی لوگو
هزنیه پروژه: 1500000
زمان انجام:1396

طراحی لوگوی بوتیک مد و لباس افرا

این لوگو با توجه به درخواست صاحب این بوتیک طراحی، تحویل و بکار گیری شد.